Skip to content

Document Header

НАСЛОВНА СТРАНА

kancelarija-za-mlade

Шта је Канцеларија за младе?

 

Канцеларија за младе (КЗМ) је део локалне управе, односно сервис младих и за младе који одговара на потребе младих из локалне заједнице кроз различите активности, манифестације, програме и пројекте.

Главни циљ њеног формирања је стварање услова у локалним срединама ― општинама и градовима у Србији, за квалитетнији живот младих људи и њихово активно учешће у савременим токовима развоја друштва. Млади имају право, а требало би да имају и прилику, да пуноправно учествују у одлукама које утичу на њихов живот, а које се доносе на локалном нивоу. Младе такође треба подржати и пружити им прилику да се укључе у све врсте активности које доприносе решавању проблема са којима се сусрећу и које доприносе побољшању квалитета њиховог живота у заједници у којој живе. Ако желимо да остваримо овај циљ, потребно је да узмемо у обзир све разнолике потребе младих, околности у којима живе, као и снове и наде везане за будућност. Локалне власти притом имају веома значајну улогу будући да су најближе младима, јер је управо локална политика према младима понекад важнија од националне ― она велике стратегија спушта на локални ниво где се прецизније идентификују потребе младих на које се затим ефикасније може одговорити.

КЗМ је намењена свим младима, без обзира на пол, расу, националну припадност, верско уверење, језик, друштвено порекло, имовинско стање, чланство у политичким, синдикалним и другим организацијама, психички или физички инвалидитет, здравствено стање, физички изглед, родни идентитет и друга стварна, односно претпостављена лична својства.

Од скромних почетака 2007. до августа 2012. године, 133 општине/града у Србији имају успостављену КзМ.

 

Предлог описа послова КЗМ:

 • планирање, спровођење и праћење развоја омладинске политике на локалном нивоу (креирање годишњих планова рада у сарадњи са Саветом за младе и удружењима грађана који се баве младима, извештавање о раду члановима већа и скупштини, )
 • иницирање и праћење спровођења Локалног акционог плана за младе (ЛАП) као стратешког плана за рад са младима у локланој заједници;
 • успостављање сарадње са свим релевантним партнерима, њихово умрежавање, комуникација и међусобна координација;
 • информисање младих; (социјалне мреже, маилинг листе, веб сајт, комуникација и сарадња са локалним, регионалним и националним маедијима)
 • подстицање активизма младих, комуникација са младима, удружењима младих и удружењима за младе, и обезбеђивање учешћа младих у процесима доношења одлука;
 • пружање подршке иницијативама младих и удружењима младих / за младе; (Обезбеђује простор, материјалну и техничку помоћ за реализацију активности и пројеката омладинских организација и иницијатива младих
 • пружање подршке реализацији програма и пројеката за неформално образовање младих; (организација и вођење различитих радионица, семинара и тренинга за младе)
 • пружање подршке раду Савета за младе и омладинским клубовима, волонтерским и другим сервисима за младе;
 • редовно праћење потреба младих анализом трендова стања и потреба рањивих група младих и степена и квалитета њиховог укључивања;
 • вођење базе података о активним удружењима младих, удружењима за младе и неформалним групама младих.

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ младима пружа:

 •      Већу видљивост
  •    Повећање активизма
  •    Стицање искуства и знања путем неформалног образовања
  •    Већу и бољу информисаност
  •    Побољшава квалитет живота кроз волонтирања и учествовања у различитим програмима
  •    Повећава мобилност кроз учешће у међународним програмима и разменама

Својим специфичним програмима и пројектима, креираним у односу на локалне потребе, у различитим општинама се спроводе различити програми и то је оно што омогућава свакој Канцеларији за младе да својим активностима буде јединствена и прилагођена својој заједници.
Препорука је да се Правилником о систематизацији радних места обезбеди радно место са називом Координатор/ка КЗМ. Координатори раде у складу са стандардима које препоручује МОС, чиме се обезбеђује квалитет њиховог рада.

 

Primary Sidebar

Back To Top