Skip to content

Document Header

Обука за писање ЕУ пројеката

Обука за писање ЕУ пројеката published on

У оквру пројекта “ Наш кутак за добар тренутак“ -Омладински клуб једна од активности је била обука за писања пројекта. Поводом те активности у сарадњи са CPS Академијом ова дводневна обука одржана је у Врњачкој Бањи како би се створили услови за лакши приступ изворима финансирања и реализацију квалитетних пројеката. 32.kancelarija za mlade vrnjacka banja

Одржане активности у оквиру обуке су:

1. ИНФО СЕСИЈЕ – НОВИ ЕУ ПРОГРАМИ 2014-2020 И МОГУЋНОСТИ ЗА СРБИЈУ
2. САВЕТОВАЊЕ – ПРИПРЕМА ПРОЈЕКАТА ЗА КОНКУРСЕ ЕУ ФОНДОВА
3. ОБУКА ТИМОВА (3-5 ОСОБА) – ПИСАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ЕУ ФОНДОВА
4. СЕРТИФИКАЦИЈА – СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЕУ ФОНДОВИМА
Обука је одржана од 05.02. до 06.02.2015. године у Омладинском клубу и имала је за циљ да информише полазнике о конкурсима и поступцима писања пројеката, коју су спровели CPS Академија, уз помоћ Пољског искуства које је најбоље у Европи. Покретањем ове обуке створили су се услови за лакши приступ изворима финансирања и реализацији квалитетних пројеката.
Са полазницима обуке радили су искусни и сертификовани предавачи, који су до сада учествовали у припреми и спровођењу бројних одобрених ЕУ пројеката. Њихова искуства јесу кључна предност овог програма чији је примарни циљ оспособљавање полазника програма да самостално или у тимовима припремају и спроводе пројекте.

Primary Sidebar

Back To Top