Skip to content

Document Header

Реализација пројекта “Наш кутак за добар тренутак”

Реализација пројекта “Наш кутак за добар тренутак” published on

Удружење грађана Чувари природе – Србија реализовала је пројекат под називом “Наш кутак за добар тренутак”-Омладински клуб, у сарадњи са Канцеларијом за младе Врњачка Бања, а уз покровитељство Министарства омладине и спорта.
30.kancelarija za mlade vrnjacka banjaПројекат је реализован у периодо од децембра. 2014.године до марта 2015. године, и подразумевао је уређивање и опремање Омладинског клуба у Врњачкој Бањи, који је замишљен да буде кутак за младе.

Вредност пројекта је 350.000,00 динара и финансиран је од стране Министарства омладине и спорта, а активности обухваћене овим пројектом су:

1. Уређење и опремање Омладинског клуба – стварање адекватног услова за рад Омладинског клуба (информисање, неформално образовање, размена.
2. Обуке за активисте Канцеларије за младе са циљем јачања капацитета КЗМ Врњачка Бања ( организовање разних обука за младе који ће своје знање даље преносити својим вршњацима).
3. Обука за активисте НВО сектора у циљу јачања капацитета НВО сектора( обуке имају за циљ да побољшају сарадњу са НВО који се баве младима и њих самих, да мотивишу активисте и дају им нове идеје).
4. Информисање и мотивисање младих да користе службе професионалне оријентације у основним и средним школама (већи степен информисаности основаца и средњошколаца о образовним профилима).
5. Обука за ученике средњих школа, студенте и младе од 19 до 30 година ( едуковани млади људи који су овладали пословним и културним вештинама неопходним за успешно запослење), 6. Промотивне активности ( већи степен информисаности младих о надлежностима, активностима и седишту КЗМ Врњачка Бања).

Након истека овог пројекта капацитети КЗМ су ојачани, а активисти који су били укључени у овим активностима имаће довољно знања, искуства и вештина да могу самостално држати обуке и спроводити вршњачке едукације. Осим тога, у будућности, ове активисти у сарадњи са Националном службом за запошљавање могу да обучавају нове волонтере како би се створио ефекат умножавање. Такође створиће се услови за несметано одвијање активности у једном уређеном и адекватно опремљеног простора који ће служити пре свега за едуковање младих као и за обављање разних активности, како Канцеларији за младе тако и свим НВО секторима и младих са територије општине Врњачка Бања. Након истека овог пројекта финансијску одрживост ће мо обезбедити од стране локалне самоуправе, донатора и кроз разних пројеката.

Primary Sidebar

Back To Top