Skip to content

Document Header

ЕКО радионица

ЕКО радионица published on

Канцеларија за младе Врњачке Бање ће великом броју младих, који ће се окупити на познатом музичком фестивалу, понудити и одређене едукативне садржаје од интереса и с тим у вези, као једна од потенцијалних тема, јавила се и тема, заштита животне средине.
7. августа 2015.године, са почетком у 17.00 часова, Канцеларија за младе Врњачка Бања, у склопу едукативног дела програма омладинског фестивала „Lovefest“ организовати за младе интерактивно предавање на тему безбедности у саобраћају и да би по окончању кратке мултимедијалне презентације тима Агенције за безбедност у сабраћају, био најбољи тренутак, да младе упознамо и са другим типом опасности који вреба у случају уништавања наших шума и животне средине.
zelenicelebovi-22042012-625ilustracija
Како ће се едукација младих, вршити у Омладинском клубу (на адреси Војвођанска бр.2-5, Врњачка Бања), који се налази у непосредној близини Врњачке реке и пешачке стазе, предлог је да ова едукативна акција, буде испраћења садњом три контејнерске шумске саднице, заједно са младима на датој локацији, како би они на практичном примеру, увидели значај активне улоге свих нас у заштити животне средине. Идеја је, да на дугорочном нивоу, тај простор прерасте у „Стазу младости и љубави“ и да се оплемени постављањем наменских клупа за одмор, те би наведена активност садње, заправо била први од корака у реализацији дате идеје.
Указујем такође да, будући да је за зелене површине у оквиру Врњачке Бање одговорно ЈП „Борјак“, исто даје пуну подршку Канцеларији за младе, у захтеву за сарадњу упућеном ЈП за газдовање шумама „Србијашуме“.
ЈП за газдовање шумама „Србијашуме“, као друштвено-одговорно предузеће своје активности треба да приближи различитим циљним групама, а интерактивне, динамичне акције су управо најбољи начин за комуникацију са омладинском популацијом у изградњи позитивног имиџа предузећа.

Primary Sidebar

Back To Top