Skip to content

Document Header

Одржана едукација младих у Омладинском клубу

Одржана едукација младих у Омладинском клубу published on

7.августа 2015.године, Канцеларија за младе Врњачка Бања, у склопу едукативног дела програма омладинског фестивала „Ловефест“ организовала је за младе интеративно предавање  kzm vrnjacka banja omladinski klub
Након кратке мултимедијалне презентације тима Агенције за безбедност у саобраћају, био је најбољи тренутак, да младе упознамо и са другим типом опасности које вребају у случају уништавања наших шума и животне средине.
Како се едукација младих вршила у Омладинском клубу, који се налази у непосредној близини Врњачке реке и пешачке стазе, ова едукативна акција била је испраћена и садњом пет контејнерских садница, заједно са младима на наведеној локацији, како би они на практичном примеру, уведили значај активне улоге свих нас у заштити животне средине. Идеја је, да на дугорочном нивоу, тај простор прерасте у “ Стазу младости и љубави“ и да се оплемени постављањем наменских клупа за одмор, те би наведена активност садње, заправо била први корак у реализацији дате идеје.
ЈП за газдовање шумама “ Србијашуме“, као друштвено-одговорно предузеће своје активности треба да приближи различитим циљним групама а итерактивне, динамичне акције су управо најбољи начини за комуникацију са омладинском популацијом у изградњи позитивног имиџа предузећа.
Указујемо такође да, будући да је за зелене површине у оквиру Врњачке Бање одговорно ЈП „Борјак“, исто даје пуну подрску Канцеларији за младе.

Primary Sidebar

Back To Top