Skip to content

Document Header

Курс енглеског језика за младе

Курс енглеског језика за младе published on

Akademija-Oxford-Канцеларија за младе општине Врњачка Бања у оквиру Локалног акционог плана за младе општине Врњачка Бања (2015-2019), стратешки правац 2.6. Подстицај запошљавања младих ( едукације за стицање вештина неопходних за успешно запошљавање), у сарадњи са Академијом Oxford организује школу страних језика.

Канцеларија за младе Врњачка Бања организује субвенционисани курс енглеског језика намењен младима са територије општине Врњачка Бања, узраста од 15 до 30 година. Настава се организује у две различите старосне групе, према узрасту, али и према нивоу знања полазника.

 Наставу изводи Академија OXFORD која има стручни тим професора са вишегодишњим искуством у раду, али и поред тога константно унапређује своје знање. Сви професори су дипломирани филолози, у потпуности обучени за рад са полазницима овог узраста.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ РАДА:

 • Менторски рад у малим групама,
 • Настава искључиво на циљном језику,
 • Најсавременије методе,
 • Индивидуални приступ,
 • Савремено опремљен простор.

Настава се одвија на циљном језику, што од самог почетка полазнике поставља у реалне комуникацијске ситуације, прилагођене њиховом узрасту и интересовањима. Они су активни учесници наставног процеса. Имају прилику да на циљном језику изразе своје мишљење, а самим тим усмено изражавање и споразумевање постају језичке вештине које се развијају спонтано и лако.

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:

 • Курс траје 4 месеца,
 • Темпо рада је два пута недељно,
 • Радимо по најсавременијим програмима,
 • Курс ће се спроводити у просторијама Омладинског клуба,
 • Број полазника је ограничен,
 • Субвенционисани курс за младе,
 • Курс је намењен младима са територије општине Врњачка Бања
 • Пријаве се врше попуњавањем упитника, који шаљете на е-маил адресу: kzmvrnjackabanja.sc@gmail.com или лично у Канцеларији за младе општина Врњачка Бања број 48,
 • Кандидати се бирају према одређеним критеријумима.
 • Предност имају млади незапослени, студенти и средњошколци.
 • Документа потребна за пријаву на конкурс су: за незапослене – уверење са евиденције Националне службе за запошљавање и фотокопија личне карте, за студенте – потврда да су студенти и фотокопија личне карте, за средњошколце – потврда школе и фотокопија здраствене књижице.
 • Уписницу можете преузети са сајта – UPISNICA ZA ODRASLE  2. UPISNICA za maloletna lica и заједно са пратећом документацијом проследити на е-маил адресу kzmvrnjackabanja.sc@gmail.com или лично у просторијама Канцеларије за младе у згради Општинске управе, канцеларија број 48.
 • Додатне информације везане за курс енглеског језика можете добити на телефон 062-63-51-63 или 063-71-76-270, радним данима од 7:30 до 15:30 часова.
 • Конкурс траје до 15.03.2016. године.

Primary Sidebar

Back To Top