Skip to content

Document Header

Анализа ресурса

  Људски ресурси – анализа кључних актера 
СЕКТОР Институције и организације које раде са младима / капацитети / програми који се спроводе
Локална самоуправа 1.Канцеларија за младе
Социјална заштита 1.Центар за социјални рад
Просвета     ОСНОВНЕ ШКОЛЕ: 1.ОШ „Попински Борци – Врњачка Бања

–  ОШ „Попински Борци” – Пискавац

–  ОШ „Попински Борци” – Липова

–  ОШ „Попински Борци” – Станишинци

2. ОШ „Бане Миленковић – Ново Село

–  ОШ „Бане Миленковић” – Рсовци

3. ОШ „Младост – Врњци

 ОШ „Младост” – Штулац

4. ОШ „Бранко Радичевић – Вранеши

 ОШ „Бранко Радичевић” – Подунавци

–  ОШ „Бранко Радичевић” – Грачац

–  ОШ „Бранко Радичевић” – Отроци

–  ОШ „Бранко Радичевић” – Продовка

 

    СРЕДЊЕ ШКОЛЕ:

 

1.Гимназија

2. Угоститељсо-туристичка школа са домом ученика

 

ФАКУТЕТИ:

1.Факултет за хотелијерство и туризам

 

Запошљавање 1.Национална служба за запошљавање
Здравство 1.Дом здравља „Др Никола Џамић” Врњачка Бања
Институције културе 1.Културни центар – Врњачка Бања2.Народна библиотека  „Др Душан Радић”
Цивилни сектор 1.Удружење ратних војних инвалида Врњачка Бања свих ратова2.Певачко друштво „Кнегиња Милица”

3.Удружење младих особа са инвалидитетом „Сунце”

4.Волонтерски центар Врњачка Бања

5.Удружење Атеље „Басара-Обрадовић”

6.Удружење бораца ратова 1990-1999. Године. „Горски вукови”

7.Удружење „Гочки круг”

8.Центар за децу и омладину – Врњачка Бања

9.Удружење „Сачувајмо Отроке”

10.Удружење грађана „Чувари природе Србија”

11.Женски центар „Милица”

12.Друштво љубитеља популарне културе „ПОП РАДИОНИЦА”

13.Удружење за културу „Врњачки вез”

14.Удружење родитеља деце ометене у развоју

15.Удружење грађана „Новоселац”

16.Удружење ратних војних инвалида општине Врњачка Бања 91-99

17.Добровољно ватрогасно друштво

18.Удружење Рома Грачац

19.Еко клуб „Врба”

20.Удружење Хотелијера Врњачка Бања

21.Удружење одгајивача говеда сименталске расе  „Црни врх”  Вранеши

22.Ловачко удружење „Соко” Врњачка Бања

23.Удружење за неговање традиције и културе Срба „Sunny Hill” Врњачка Бања

24.Удружење ратних и мирнодропски војник инвалида општине Врњачка Бања

25.Удружење пензионера општине Врњачка Бања

26.Савез удружења бораца народно ослободилачког рата општине Врњачка Бања

27.Удружење одгајивача голубова Косовских дунека „Косовски дунек” Врњачка Бања

28.Удружење пчелара Врњачка Бања

29.Ауто-мото клуб Врњачка Бања

30.Друштво пчелара „Трмка” Врњачка Бања

31.Удружење одгајивача голубова српских високолетача СРБ-194 „Мрвица”

32.Српско Норвешко друштво Врњачка Бања

33.Друштво жена Врњачке Бање „Златне нити” Врњачка Бања

34.Удружење грађана “LoveFest” Врњачка Бања

35.Удружење здраствених радника општине Врњачка Бања

36.Удружење „Salsa Alegria” Врњачка Бања

37.Ликовно удружење „Језеро” Врњачка Бања

38.Кинолошко друштво „Врњци” Врњачка Бања

39.Коло Српских сестара Српске Православне Црквене општине Врњачка Бања

40.Хуманитарна организација ФОБНАС Врњачка Бања

41.Србија за младе Врњачка Бања

 

Верске заједнице 1.Православна црква „Рождество Пресвете Богородице”
Полиција 1.Полицијска станица Врњачка Бања
Медији 1.Радио телевизија “ВРТ”- Врњачка Бања1.Локалне новине “Врњачке новине”
Спортске организације и удружења 1.Карате клуб „Падобранац”-Врњачка Бања2.Женски одбојкашки клуб Врњачка Бања

3.Кошаркашки клуб „Баскет” Врњачка Бања

4.Омладински фудбалски клуб „Врњци” Врњци

5.Шаховски клуб „Гоч” Врњачка Бања

6.Фудбалски клуб „Гоч” Врњачка Бања

7.Џудо клуб „Гоч” Врњачка Бања

8.Боксерски клуб „Гоч” Врњачка Бања

9.Одбојкашки клуб „Грачац”

10.Фудбалски клуб „Борац” Вранеши

11.Шах клуб „Липова”

12.Аутомото „Верба спорт”

13.Фудбалски клуб „Напредак” Грачац

14.ПСК „Гоч”

15.Фудбалски клуб „Врњачка Бања”

16.Одбојкашки клуб „Партизан 2012” Вранеши

17.Стонотениски клуб „Гоч”

18.Футсал клуб „Олимп”

19.ФК Омладинац Ново Село

20.Пливачко ватерполо клуб Гоч

21.Кошаркашки клуб „Гоч”

Друге друштвене организације и удружења која се баве младима Црвени Крст – Врњачка БањаТуристичка организација – Врњачка БањаСпортски центар – Врњачка Бања

Финансијски ресурси

 а) Издвајања из општинског буџета за потребе младих  

Врста трошка 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.
Финансирање активности младих

(Центар за таленте)

0 0 0 0  

0

Стипендирање и кредитирање младих 3.588.000 3.500.000 2.300.000,00 108.200  

0

Финансирање културно уметничког друштва 300.000 238.000 0 235.000  

500.000

Финансирање НВО у активностима које се односе на младе 0 0 0 0  

0

Средства обезбеђена за социјалну помоћ деци и омладини 9.795.407 15.425.000 23.600.151 19.450.000  

13.750.000

ТОТАЛ 13.683.407 19.163.000 25.900.151 19.793.200 14.250.000

 

 

б) Финансирање из општинског буџета за физичку културу по ставкама

Назив 2010. 2011.  

2012..

 2013  

2014.

Плате и додаци запослених 4.380.000 5.770.000 7.852.000, 00 8.760.000 8.935.000
Соц.допр.на терет послодавца 792.000 1.035.000 1.414.000, 00 1.576.000 1.607.000
Додац.непрофитним.орг. 6.078.000 9.100.000 4.000.000, 00 5.200.000 6.500.000
Јубиларне награде 0 148.000 200.000, 00 270.000 440.000
УКУПНО 11.250.000 16.053.000 13.466.000 15.806.000  17.482.000


4.5       SWOT aнализа

S    Предности

 

 • Усвојена стратешка документа на локалном нивоу –Стратегија одрживог развоја општине Врњачка Бања 2013-2023. године
 • У стратешким документима млади препознати као приоритетна циљна група
 • Основана Канцеларија за младе
 • Локални медији спремни да буду равноправан учесник у реализацији активности намењених унапређењу положаја младих
 • Досадашња успешна сарадња са донаторима општинске управе, локалних јавних институција и удружења грађана
 • Постојећи природни, инфраструктурни и институционални ресурси
 • Покренут Волонтерски сервис

 

W    Слабости

 

 • Неповољна демографска слика у општини и велики одлив младих и стручних кадрова
 • Недостатак просторних капацитета и недовољна техничка опремљеност локалних институција
 • Недостатак релевантне базе података о младима
 • Недовољна информисаност младих о постојећим програмима, могућностима и правима
 • Незаинтересованост младих за активно учешће у локалним развојним програмима
 • Недовољна организованост младих
 • Недовољна буџетска издвајања намењена  унапређењу положаја младих и нередован прилив буџетских средстава могу да угрозе реализацију планираних активности
 • Недовољно искоришћени постојећи природни, инфрастуруктурни и институционални ресурси
 • Недовољна транспарентност рада институција и удружења на локалном нивоу
 • Неискоришћене медијске могућности

 

 

 

 

 

O   Могућности

 

Национална стратегија за младе и друга   национална развојна документа

-Подршка Министарства омладине и спорта у   процесу имплементације НСМ

-Постојећи донаторски програми који су намењени унапређењу положаја младих и одрживом развоју локалне заједнице

-Размена искустава и примера добре праксе    са локалним институцијама и цивилним сектором

-Могућности сарадње на међуопштинском и   регионалном нивоу у области унапређења    положаја младих

-Постојећи ресурси у републици (на пример развој малих и средњих  предузећа)

-Регионални и републички медији

-Национална асоцијација канцеларија за младе Републике Србије

T      Претње

 

-Неконкретизована и недовољно координисана улога ресорних министарстава у процесу инплементације СЗМ

-Неизграђени партнерски односи на републичком нивоу у области унапређења положаја младих

-Непоштовање принципа транспарентности рада институција на националном нивоу

-Неизграђени односи међуопштинске сарадње у области одрживог развоја заједнице, па и унапређења положаја младих

-Економска криза и рестриктиван буџет на националном нивоу могу  да угрозе реализацију планираних активности

 

 

 


Primary Sidebar

Back To Top