Skip to content

Document Header

Демографски подаци

Према последњем званичном попису становништва обављеном  у 2011, Општина Врњачка Бања има 27.527 становника. Већина свог становништва је српске националности (96,2%), док је 36,6% становништва општине је урбано. Општина Врњачка Бања обухвата простор од 239 км2, а густина насељености на територији општине је 115.2 становника по квадратном километру.

Табела 1. – Број становника

Година пописа Институционалне јединице
Република Србија Општина Врњачка Бања
1948 6.527.583 15.916
1953 6.978.119 17.394
1961 7.641.962 18.820
1971 8.446.726 21.940
1981 9.313.686 24.768
1991 7.822.795 25.875
2002 7.498.001 26.492
2011 7.186.862 27.527

Табела 2. Тенденције у промени броја становника

Годинапописа ОПШТИНА  Врњачка Бања
Укупан број становника Промена броја становника Промена броја становника %
1948 15.916
1953 17.394 +1.478 8,49
1961 18.820 +1.426 7,57
1971 21.940 +3.120 14,22
1981 24.768 +2.828 11,41
1991 25.875 +1.107 4,27
2002 26.492 +617 2,32
2011 27.527 +1.035 3,75

Табела 3. Структура становништва према старости и полу / попис 2011

КАТЕГОРИЈЕ Попис  2002 Попис 2011
Број Удео у укупном становништву (%) Број Удео у укупном становништву (%)
УКУПНО Укупно 26.492 100 27.527 100 
мушко 12.827 48,41 13.291 48,28
женско 13.665 51,58 14.236 51,72 
         
0-4 Укупно 1.167 4,40 1.118  4,06
мушко 618 2,33 570 2,07
женско 549 2,07 548  1,99
5-9 Укупно 1.355 5,11  1.348 4,89
мушко 688 2,59 690  2,50
женско 667 2,51  658 2,39
10-14 Укупно 1.596 6,02 1.356 4,92
мушко 805 3,03 699  2,53
женско 791 2,98 657 2,38
15-19 Укупно 1.683 6,35 1.574  5,71
мушко 840 3,17 782  2,84
женско 843 3,18 792 2,87
20-24 Укупно 1.754 6,62  1.705 6,19
мушко 892 3,36 865 3,14
женско 862 3,25 840  3,05
25-29 Укупно 1.641 6,19  1.647 5,98
мушко 788 2,97  851  3,09
женско 853 3,21  796  2,89

Табела 4. Структура становништва према етничкој или националној припадности

/попис 2011

НАЦИОНАЛНОСТ Попис  2002 Попис 2011
Број Удео у укупном становништву (%) Број Удео у укупном становништву (%)
Срби 25.305 95,51 26.482 96,2
Црногорци 161 0,60 107 0,3
Југословени 79 0,29 30 0,1
Албанци 1 0,003 1 0,003
Бошњаци 3 0,01
Бугари 21 0,07 16 0,05
Буњевци
Власи 2 0,007
Горанци
Мађари 23 0,08 17 0,06
Maкедонци 43 0,16 33 0,11
Муслимани 7 0,02 9 0,03
Немци 3 0,01 5 0,01
Роми 209 0,78 334 1,2
Румуни 5 0,01 4 0,01
Руси 11 0,04 7 0,02
Русини 1 0,003 1 0,003
Словаци 8 0,03 6 0,02
Словенци 9 0,03 5 0,01
Украјинци 5 0,01 5 0,01
Хрвати 32 0,12 24 0,08
Чеси 2 0,007
Остали 33 0,12 37 0,13
Неопредељени 48 0,18 167 0,6
Регионална припадност 10 0,03
Непознато 483 1,8 225 0,81
Укупно 26.492 100 27527 100

Табела 5. Структура становништава старог 15 година и више према школској спреми и писмености / попис 2011

Попис 2011
укупнo младићи девојке
Укупно становништво  15 и више година 23.705 11.332 12.373
Без школске  спреме 654 80 574
Непотпуно основно образовање 2.525 826 1.699
Основно образовање 4.831 2.303 2.528
Средње образовање 12.052 6.314 5.738
Више образовање 1.526 782 744
Високо образовање 2.004 973 1.031
Непознато 113 54 59

Неписмена лица – Када су питању неписмена лица, у општини Врњачка Бања, према попису из 2011 године, 411 лица је регистровано као неписмено, односно 1,64% становништва. Од тога неписмених младих узраста од 10-14 година регистровано је 2, младих узраста од 15-19 година регистровано је 3 и младих од 20-34 године, регистровано је 16.

Табела 6. Структура становништва старог 15 година и више према компјутерској писмености и полу / попис 2011

Категорије   ОПШТИНА  ВРЊАЧКА БАЊА
УКУПНО Компјутерски писмена лица Лица која делимично познају рад на рачунару Компјутерски неписмена лица
УКУПНО 23.705 7.064 3.746 12.895
мушкарци 11.332 3.530 1.893 5.909
жене 12.373 3.534 1.853 6.986

Када су у питању подаци о компјутерској писмености на нивоу општине Врњачка Бања, 54,3% становништва се изјаснило као компјутерски неписмено, док делимично познавање рада на рачунару има 15,8% становништва, док 29,7% чине лица која су се изјаснила да су компјутерски писмена. Када су питању компјутерски неписмена лица 29,4% чине жене, а 24,9% мушкарци.
Табела 7. Структура незапослених лица према степену образовања у 2014. години

НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА
КАТЕГОРИЈЕ УКУПНО ЖЕНЕ МУШКАРЦИ
УКУПНО 3.345 1.751 1.594
СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ I 900 442 458
II 158 102 56
III 896 378 518
IV 919 558 361
V 49 11 38
VI-1 111 61 50
VI-2 82 55 27
VII-1 226 141 85
VII-2 4 3 1

Структура незапослених лица према полу и старости у 2014. годи

НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА

ГОДИНЕ СТАРОСТИ         УКУПНО           ДЕВОЈКЕ          МЛАДИЋИ
15-19 година                                80                             41                         39
20-24 година                             359                           175                        184
25-29 година                             413                             228                      185
30-34 година                             398                             216                      182
35-39 година                             369                             216                       153
40-44 година                            355                             206                       149
остали                                       1.371                            669                        702

Primary Sidebar

Back To Top