Skip to content

Document Header

ДОКУМЕНТИ

Нема коментара на ДОКУМЕНТИ

Општина је свој Локални акциони план (ЛАП) за младе израдила уз подршку коју су партнерски спровели Министарство омладине и спорта (МОС) и Немачка организација за међународну сарадњу – ГИЗ
Процесом израде ЛАП-а координисала је Радна група за израду ЛАП-а, а у складу са ГИЗ методологијом која је обухватала следеће сегменте:

1. Стварање предуслова за реализацију процеса израде ЛАП-а
2. Прикупљање релевантних података за израду ЛАП-а
3. Стратешко и акционо планирање (кроз 4 обуке)
4. Процес јавне расправе
5. Усвајање стратешког документа од стране општине

Стварање предуслова за реализацију процеса израде ЛАП-а – Први корак у процесу израде ЛАП-а било је формирање Радне групе за израду ЛАП-а и дефинисање динамике будућих активности како би финални стратешки документ био усвојен на седници Скупштине општине у текућој години. У припремној фази договорено је да ЛАП за младе буде стратешки документ који планира активности за период од 5 година (2015-2019.) уз детаљан план (акциони план) за 2015. годину. Такође је договорено да ће у свакој наредној години коју обухвата ЛАП бити спроведен процес процене постигнутих резултата у претходној години (ревизија), што ће уз стратешке правце из ЛАП-а бити основа за креирање детаљних активности за наредну годину.

Прикупљање релевантних података за израду ЛАП-а је један је од кључних корака у процесу израде ЛАП-а. Подаци који су прикупљани подељени су у 4 категорије – 1. демографски и географски подаци, 2. подаци о активностима и издвајањима за младе локалне самоуправе, 3. подаци о потребама младих и 4. подаци о активностима и ресурсима локалних институција и организација које се у неком делокругу свога рада баве младима. Наведени подаци су прикупљани кроз упитнике који су саставни део методологије, а процесом дистрибуције и прикупљања упитника координисала је локална КЗМ уз стручну помоћ Радне групе за израду ЛАП-а за младе.

Стратешко и акционо планирање – на основу прикупљених података кроз реализацију 4 обуке из области стратешког и акционог планирања, дефинисани су стратешки правци развоја општине у области омладинске политике у наредних 5 година као и општински приоритети за наредну годину. У дефинисању и креирању конкретних активности, поред наведених података, кључну улогу је имала и анализа локалних ресурса, односно реалне могућности локалне заједнице. Финална верзиа ЛАП-а је буџетирана и као таква предата у процес јавне расправе.

Усвајање локалног акционог плана за младе – финални корак у процесу израде ЛАП-а за младе је усвајање документа са одговарајућим буџетом на седници Скупштине општине у текућој години.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

Primary Sidebar

Back To Top