Skip to content

Document Header

Наши циљеви

Канцеларија за младе општина Врњачка Бања је основана 21.03.2014. године и функционише као привремено скупштинско радно тело у циљу развоја омладинске политике на локалном нивоу, као и имплементације Локалног акционог плана за младе општине Врњачка Бања. Усвајањем и спровођењем Локалног акционог плана за младе, наша локална заједница показује одговорност према младима која се огледа у:

• Креирању ставова о дугорочној стратегији за младе;
• Стварању општинског тела које ће бринути о решавању омладинских питања и проблема;
• Обезбеђивању учешћа младих у свим телима која се тичу младих;
• Финансирању омладинских организација и повећању средстава и улагања намењених младима, омладинским пројектима и програмима.

Канцеларија за младе је оперативно тело које обједињава све службе и органе који се баве младима, израђује планове, координира активности и усклађује акције са циљем да:

• брине о приоритетима младих уз уважавање потреба младих;
• изграђује односе и сарађује са локалним организацијама и иницијативама младих;
• буде опредељена ка европским интеграцијама и користи препоруке Европске повеље о учешћу младих на локалном и регионалном нивоу;
• подржава изградњу грађанског друштва и партнерстава.

Главни циљ формирања КЗМ је стварање услова у локалним срединама ― општинама и градовима у Србији, за квалитетнији живот младих људи и њихово активно учешће у савременим токовима развоја друштва.

Млади имају право, а требало би да имају и прилику, да пуноправно учествују у одлукама које утичу на њихов живот, а које се доносе на локалном нивоу. Младе такође треба подржати и пружити им прилику да се укључе у све врсте активности које доприносе решавању проблема са којима се сусрећу и које доприносе побољшању квалитета њиховог живота у заједници у којој живе. Ако желимо да остваримо овај циљ, потребно је да узмемо у обзир све разнолике потребе младих, околности у којима живе, као и снове и наде везане за будућност. Локалне власти притом имају веома значајну улогу будући да су најближе младима, јер је управо локална политика према младима понекад важнија од националне ― она велике стратегије спушта на локални ниво где се прецизније идентификују потребе младих на које се затим ефикасније може одговорити.

Циљ овог програма је да се кроз различите радионице и активности са различитим темама, млади упознају са проблемима у нашој заједници и самим тим едукују, како би се кроз живот боље и лакше суочавали са разним ситуацијама и проблемима.

Primary Sidebar

Back To Top