Skip to content

Document Header

Праћење и спровођење ЛАП-а

Системско и благовремено праћење спровођења ЛАПа за младе као и стручна процена остварених резултата у  том процесу, један је од кључних сегмената планског бављења локалном омладинском политиком.

У складу са препорукама Министарства омладине и спорта, процес ревизије ће обезбедити да се наведени механизми ефикасно спроведу и када је у питању ЛАП за младе општине Врњачка Бања.

Процес ревизије ће се радити на крају сваке календарске године ( у периоду октобар – децембар), и обезбедиће релевантне податке о реализованим активностима из ЛАПа као и о постигнутим резултатима  у текућој години.

Како ЛАП за младе општине Врњачка Бања садржи детаљне активности само за 2015. годину и пројекцију активности за преостале 4 године, процес ревизије ће обезбедити релевантне податке за детаљну израду плана активности за сваку следећу годину.

Процес Када се ради Садржај Производ
Процес планирања – израда ЛАПа за младе[1] Једном у 5 година (1) Даје стратешке правце развоја локалне омладинске политике за наредних 5 година.

 

(2) Детаљан план активности за прву годину спровођења ЛАП-а

 

(3) Пројекцију активности за преостале 4 године ЛАП-а

ЛАП за младе
Процес реизије[2] Сваке године (1) Подаци о реализованим активностима наведеним у ЛАПу

 

(2) Подаци о оствареним резултатима у процесу спровођења ЛАП-а

 

(3) Детаљан план активности за наредну годину (ГОП) базиран на прикупљеним подацима и постављеним циљевима у ЛАП-у

 

* процес ревизије није могућ без претходно усвојеног и имплементираног ЛАП-а

Годишњи оперативан план за наредну годину

[1] Према приручнику – ”Приручник за израду локалног акционог плана за младе – ЛАПа”

[2] Према приручнику – ”ЛАП за младе – процес ревизије”

Primary Sidebar

Back To Top