Skip to content

Document Header

ПРИЈАВА

Међународни фестивал фолклора “Културна разноликост” Врњачка Бања 2015

Пријава за учешће:

Назив удружења:________________________________________________________________

Скраћени назив:(Уколико постоји)__________________________________________________

Назив на енглеском:(Уколико постоји)_______________________________________________

Име и презиме председника/директора _____________________________________________

Адреса____________________________________

Тел.Фах____________________________________

Е-маил______________________________

Веб сајт____________________________________

Име и презиме особе за контакт______________________________________________

Тел.Фах_____________________________________Е-маил________________________

Укупан број учесника:_____________________

Програм се изводи уз: а) Пратњу оркестра (Уживо), б) На ЦД-у, УКОЛИКО ЈЕ ВАШ ОДГОВОР ПОД а ОНДА НАВЕДИТЕ КОЛИКО ЧЛАНОВА ОРКЕСТРА БРОЈИ И КОЈИ СУ ИНСТРУЕНТИ.

Резервација, у износу 20 еура по особи (уплаћени аванс за резервацију учешћа се не врћа у случају одустајања), а преостали износ приликом доласка у хотел.

На е-маил festivalvrnjackabanja@gmail.com доставити кратку биографију друштва, 2-3 квалитетне фотографије ради припреме брошуре фестивала у којој ће бити престављене све групе (учесници) фестивала на српском и енглеском језику.

ПРИЈАВА     Prijava engleski

Primary Sidebar

Back To Top