Skip to content

Document Header

КОНКУРС – БЕСПЛАТНЕ ОБУКЕ ЗА МЛАДЕ

КОНКУРС – БЕСПЛАТНЕ ОБУКЕ ЗА МЛАДЕ published on

Пројекат: „Програм стручног оспособљавања младих“

Спроводи: Општина Врњачка Бања

Финансира: Министарство омладине и спорта Републике Србије,

Расписује:

КОНКУРС ЗА БЕСПЛАТНЕ ОБУКЕ ЗА МЛАДЕ

Основни циљ пројекта је доквалификација и преквалификација незапошљених младих за одређена занимања која су им потребна, како би им се олакшало запошљавање у приватном сектору, а и да се стручно оспособе за покретање сопственог посла.

Циљ пројекта ће бити остварен кроз:

 • Увођење неформалног образовање младих кроз доквалификацију и преквалификацију,
 • Подизање нивоа стручне оспособљености младих,
 • Обезбедити директан контакт младима са приватним сектором,
 • Обезбедити лиценциране обуке за стручно оспособљавање младих.

Пројектом ће се едуковати 40 млади који ће завршити стручне курсеве и  едуковати за одређене струке и добити лиценциране сертификате који ће допринети до бољег позиционирања њихове стручне спреме код приватног послодавца. Један од основних ефеката који желимо да остваримо реализацијом пројекта је да постакнемо младе на самозапошљавање и успешност у пословању и примени новостечених знања како у приватном сектору, тако и кроз покретања сопственог бизниса.

ОБУКЕ:

 1. Обука за масера –  5 полазника
 2. Обука за конобара – 5 полазника
 3. Обука за бармена– 5 полазника
 4. Обука за домаћицу хотела– 5 полазника
 5. Обука за рецепционера – 5 полазника
 6. ФТО обука за физичко техничко обезбеђење – 15 полазника

7.    Kурс енглеског или немачког језика

Сви полазници обука од 1 до 6. кoи буду примљени на горе наведеним обукама похађаће и БЕСПЛАТАН курс енглеског или немачког језика и добити лиценциране сертификате за обуку коју заврше.

УСЛОВИ КОНКУРСА:

1. На конкурс се могу пријавити млади од 18 до 30 година,

2. На конкурс се могу пријавити млади – незапошљена лица,

3. На конкурс се могу пријавити особе независно од своје стручне спреме.

4. На конкурс се могу пеијавити млади са територије општине Врњачка Бања, Трстеник и Краљево.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 1. Фотокопија личне карте – 2 копије
 2. Уверење Националне службе за запошљавање (да је незапошљено лице)
 3. Уписница – преузети са сајта http://www.kzmvbanja.com/novosti/или лично у канцеларији за младе.
 4. За ФТО обуку потребна је и следећа документација:
 • Диплома средње школе – најмање 3 степен
 • Извод рођених – не старије од 6 месеци
 • Уверење о држављанству –  не старије од 6 месеци
 • Лекарско уверење
 • Да није кривично осуђиван
 • Да је психо-физички способан за обуку.

Критеријуми на основу којих ће се вршити селекција кандидата су:

 • Студенти, млади из руралних средина, самохрани родитељи, млади без родитељског старања, млади незапослени.

НАПОМЕНА: Због тренутне ситуације поводом КОВИДА-19 пријаве  вршити путем телефона РАДНИМ ДАНИМА ОД 08:00 ДО 15:00 ЧАСОВА:

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН ЗА ПРИЈАВУ И ИНФОРМАЦИЈЕ: 063 71 76 270 или 062 63 51 63

Конурс је отворен до попуњавања слободних места за обуку.

                                                                                                             КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ

                                                                                                              Општина Врњачка Бања

ДОМАЋИЦА ХОТЕЛА

Primary Sidebar

Back To Top